Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
41 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
42 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905.848.886
43 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh UVTT
Huyện Quế Sơn
0935150959
44 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Quế Sơn
(0235)3.885.170
(0235).3.685.170
mattranqueson@gmail.com
45 Được  Phạm Được Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985921513
46 Thành Trần Công Thành Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
0985436629
47 Hương Trần Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch
Huyện Duy Xuyên
01225560010
mtduyxuyen1@gmail.com
48 Thủy Lê Thị Thủy
Huyện Duy Xuyên
49 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0905333289
50 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
51 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
Thị xã Điện Bàn
0914741228
hadienban@gmail.com
52 Quí Đặng Nguyên Quí UVTT
Thị xã Điện Bàn
53  Như Trần Hoàng Quỳnh Như UVTT
Thị xã Điện Bàn
54 Dũng Trần Tấn Dũng Chủ tịch
Thành phố Hội An
0989.639.724
55 Nễ Võ Nễ Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
56 Lợi Lê Hồng Lợi Phó Chủ tịch
Thành phố Hội An
0983135928
57 Phương Phan Thị Bích Phương UVTT
Thành phố Hội An
58 Vinh Nguyễn Duy Vinh UVTT
Thành phố Hội An
0911115161
59 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Hội An
(0235)3.3861.219; 3.914.012
3,914,012
ubmthoian@gmail.com
60 Thành Lương Tấn Thành Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0982.578.250

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002474269

Hôm nay: 4078