Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
21 Cường Huỳnh Minh Cường Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0966604455
22 Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0908.421.005; 0867194024
23 Thạnh Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0917.693.019; 0399018199
24 Sương Trần Thị Sương UVTT
Huyện Núi Thành
0377890483
uvsuong@gmail.com
25 Tịnh  Hồ Thị Tịnh  UVTT
Huyện Núi Thành
0984637151
26 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
27 Vân Đặng Vân Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Phú Ninh
0913.959.097
28 Phượng Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0985.977.258
29 An Trịnh Ngọc An Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0919.487.722
30 Phượng Võ Thị Bích Phượng UVTT
Huyện Phú Ninh
31 Anh Phạm Trần Thị Thúy Anh UVTT
Huyện Phú Ninh
32 Đức Phạm Hoàng Đức Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Thành phố Tam Kỳ
33 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0982303027
34 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935687942
35 Bình Nguyễn Thanh Bình UVTT
Thành phố Tam Kỳ
36 Thuận Võ Tấn Thuận Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Thăng Bình
37 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
38 Trung Võ Anh Trung Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
39 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929
40 Phong Lý Xuân Phong Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905009121
 lyxuanphongqs@gmail.com

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002473414

Hôm nay: 3223