Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 190-KH/TU
Ngày ban hành: 06/12/2018
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 06/12/2018
Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của BBT
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:190-KH-TU_001.pdf[ Tải về ]1.73 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của BBT TW về giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức CT-XH và Nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CBCCLIÊN KẾT WEB

select