Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 13-NQ/TU
Ngày ban hành: 09/11/2018
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 09/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:13-NQ-TU.pdf[ Tải về ]1.6 Mb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025LIÊN KẾT WEB

select