Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 89/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/09/2018
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày hiệu lực: 28/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Ngư
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TT 89.pdf[ Tải về ]1.66 Mb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các BLIÊN KẾT WEB

select