Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 11/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2018
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 19/07/2018
NQ 11/2018/NQ-HĐND
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
NQ quy định mức bố trí kinh phí thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận KDC chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam