Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2814-QĐ/UBND
Ngày ban hành: 18/09/2018
Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày hiệu lực: 18/09/2018
QĐ V/V cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
QĐ V/V cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"