Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VIII- NĂM 2020!

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/CTHĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 09/08/2016
Người ký: Võ Xuân Ca
Ngày hiệu lực: 09/08/2016
Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CTHĐ 01.pdf[ Tải về ]7.22 Mb

Nội dung trích yếu :
Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXILIÊN KẾT WEB

select