Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 10/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/03/2020
Người ký: Lê Thái Bình
Ngày hiệu lực: 25/03/2020
Hướng dẫn triển khai thực hiện Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn triển khai thực hiện Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"LIÊN KẾT WEB

select