Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 38/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 20/03/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 20/03/2020
Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:kh_38_giam_sat_cua_ubmttqvn_va_cac_to_chức_ct-xh_tinh_nam_2020_1.pdf[ Tải về ]1.21 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020