Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 73/QĐ-MTTQ
Ngày ban hành: 09/03/2020
Người ký: Võ Xuân Ca
Ngày hiệu lực: 09/03/2020
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam,nhiệm kỳ 2019-2024
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:qd_73_ban_hanh_quy_che_lam_viec_cua_hd_tdkt_ubmttqvn_tinh_nk_2019-2024_1.pdf[ Tải về ]1.16 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam,nhiệm kỳ 2019-2024LIÊN KẾT WEB

select