Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 65/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/02/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:qd_65_ban_hanh_quy_che_hoat_dong_cum_thi_dua_ubmttvn_cap_huyen_1.pdf[ Tải về ]1 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng NamLIÊN KẾT WEB

select