Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 06/02/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 06/02/2020
Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:hd_06_cong_tac_tg_cua_mttqvn_cac_cap_nam_2020_1.pdf[ Tải về ]1.13 Mb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020