Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 18/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/12/2019
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 05/12/2019
Tthông báo kết quả thi đua và đề nghị các cấp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:tb_18_ket_qua_xet_thi_dua_nam_2019_1.pdf[ Tải về ]2.99 Mb

Nội dung trích yếu :
Tthông báo kết quả thi đua và đề nghị các cấp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư năm 2019