Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 13 và 14/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/11/2019
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 29/11/2019
Thông báo kết quả thi đua năm 2019 (Cụm đồng bằng,miền núi)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:tb_14_ket_qua_thi_dua_cdb_2019_1.pdf[ Tải về ]120.15 Kb
File thứ 2:tb_13_ket_qua_thi_dua_cmn_nam_2019_1.pdf[ Tải về ]122.7 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo kết quả thi đua năm 2019 (Cụm đồng bằng,miền núi)LIÊN KẾT WEB

select