Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 33/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/11/2019
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 29/11/2019
Quyết định về việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:qd_33_chuyen_kinh_phi_1.pdf[ Tải về ]695.4 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định về việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi