Phiên bản mobile

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 47/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/12/2018
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 06/12/2018
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NQ 47 HDND tinh.pdf[ Tải về ]476.34 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025