Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 212-QĐ/TW
Ngày ban hành: 30/12/2019
Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày hiệu lực: 30/12/2019
Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức, bộ máy của UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện


Đã xem: 7211 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)