Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

Văn bản

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 07/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 15/01/2020
Người ký: Ngô Sách Thực
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyển năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:hd_07_ngay_15-01-2020_cua_ubtw_mt_tham_gia_xay_dung_chinh_quyen_2020_1.pdf[ Tải về ]2.27 Mb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyển năm 2020


Đã xem: 1340 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)