Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 05/NQ-MTTQ
Ngày ban hành: 30/12/2019
Người ký: Võ Xuân Ca
Ngày hiệu lực: 30/12/2019
Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:nq_05_hn_lan_thứ_ba_ubmttqvn_tinh_khoa_x_1.pdf[ Tải về ]611.85 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024


Đã xem: 1267 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)