Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 190-KH/TU
Ngày ban hành: 06/12/2018
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 06/12/2018
Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của BBT
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:190-KH-TU_001.pdf[ Tải về ]1.73 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của BBT TW về giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức CT-XH và Nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CBCC


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)