Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 13-NQ/TU
Ngày ban hành: 09/11/2018
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 09/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:13-NQ-TU.pdf[ Tải về ]1.6 Mb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002452569

Hôm nay: 8795