Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH !

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 14-CT/TU
Ngày ban hành: 23/08/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 23/08/2021
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:14-CT-TU08232021171320.pdf[ Tải về ]1.91 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


Đã xem: 289 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)