Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI- MỪNG ĐẢNG QUANG VINH- MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021!

Văn bản

Loại văn bản: Thông tri
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 10/TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành: 22/09/2020
Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày hiệu lực: 22/09/2020
Thông tri Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:THÔNG TRI 10 VỀ GS CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.pdf[ Tải về ]2.17 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông tri Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)