Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VIII- NĂM 2020!

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 432/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/08/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 04/08/2020
V/v phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:cv_432_ngay_04-8-2020_tuyen_truyen_ve_phong__chong_dich_covid-19_1.pdf[ Tải về ]462.54 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)