Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4232/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 28/07/2020
Người ký: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 28/07/2020
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:cong_van_4232_ubnd_tinh_ve_phong_chong_covid-19.pdf[ Tải về ]690.93 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay


Đã xem: 561 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)