Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1025/LĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành: 08/06/2020
Người ký: Trần Văn Chiến
Ngày hiệu lực: 08/06/2020
V/v giải đáp những vướng mắc khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:cong_van_tra_loi_cua_ubnd_tinh_ve_cac_vuong_mac_cua_cac_dia_phuong_ve_nq_42.pdf[ Tải về ]912.46 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v giải đáp những vướng mắc khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)