Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 46/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/05/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 29/05/2020
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo"
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:kh_46_so_ket_5_nam_kl_02_cua_dct_ubtw_mttqvn_1.pdf[ Tải về ]1.6 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo"


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)